Innkalling til ekstraordinært kretsting

INNKALLING TIL EKTRAORDINÆRT KRETSTING 2014, SKI ISHALL, MANDAG 15 SEPTEMBER 2014, KL. 19.00.

Med henvisning til AIHKs lov § 13, punkt b og vedtak i kretsstyret 18-08-2014 innkaller styret i AIHK til ekstraordinært kretsting.

KLUBBENE KAN STILLE MED REPRESENTANTER ETTER FØLGENDE SKALA: Medlemmer pr. 1. januar 2014:

Inntil 150 medlemmer: 1 representant
Mellom 151 og 300: 2 representanter
301 medlemmer eller flere: 3 representanter som er det høyeste antall representanter et lag kan ha

Dersom det stilles med mer enn en representant, må man stille med en av hvert kjønn.

Oppmøte og registrering fra kl. 18.30.

Åpning

  1. Godkjenning av a) innkalling og b) sakliste.
    Ekstraordinært kretsting skal kun behandle de saker som er angitt i vedtaket.
  2. Valg av a) dirigent, b) referent og c) 2 til å underskrive protokollen.
  3. Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter.
  4. Valg. Suppleringsvalg av 1 styremedlem

Mvh
Akershus Ishockeykrets

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *