Trener I kurs 2018/19

Vedlagt følger invitasjon til Trener I kurs i Skedsmo Ishall.

Fredag 2. november: 16.45 -22.00. På is kl. 20.30-22.00.

Lørdag 3. november: 08.00-17.15. På is 09.15-10.45 og 15.15-17.15.

Søndag 4. november: 08.00-14.00. På is 09.45-11.45.

Påmelding sendes til Asgeir Sand rstrykk@online.no innen 25.oktober.

Trener i 2018

 

You may also like...